Algemene voorwaarden


Omdat detrainingsacteurs.nl een onderdeel is van de Hebbes Academy zijn de algemene voorwaarden van Hebbes Academy ook van toepassing op detrainingsacteurs.nl

algemene voorwaarden van hebbes Academy
Disclaimer


Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is.  
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Hebbes Media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen. 

De informatie op de website van Hebbes Media wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.